Hiển thị một kết quả duy nhất

-30%
900  630 
-30%
1,100  770 
-30%
1,900  1,330 
-30%
2,800  1,960 
-30%
3,900  2,730