Hiển thị một kết quả duy nhất

-30%
1,100  770 
-30%
1,900  1,330 
-30%
3,200  2,240 
-30%
6,600  4,620 
-30%
8,800  6,160